Royal Atlantis Hotels olarak sürdürülebilir politika çerçevesinde misafirlerimize sunduğumuz hizmet, tüm paydaş ve işbirlikçilerimiz ile ortak paydamızın temelini Çevresel, Sosyo-Kültürel, Ekonomik, İnsan Hakları,Sağlık,Güvenlik,Psikolojik, Kalite Standartları, Risk ve Kriz Yönetimi sistemi ile beraberce yönetmeyi hedefledik.

Sahip olduğumuz tüm kaynakları benimsemiş olduğumuz politikalar ile harmanlayarak temelinde maksimum düzeyde verim olan, kârlı ve tüm etkileşim içindekilere katma değer sağlayıp bu inançla her anlamda söz sahibi ve örnek olması yönünde çalışmayı benimsedik.

Bu amaçla politikaları belirleyen ve destekleyen hedefler belirlenmiştir. Belirlenmiş olan hedeflerimiz yolunda, gereklilikleri yerine getirmek temel taahhütlerimiz arasındadır.

Royal Atlantis Hotels Olarak ;

 • Sürdürülebilir politika anlayışı ile gelecek nesillerimize temiz ve sağlıklı bir çevre mirası bırakmayı amaçlar ve sorumluluklarımızı gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.
 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetler kapsamında enerji ve doğal kaynakları kontrol altında tutarak çevre kirliliğini önlemek, atık miktarınızı azaltarak doğal çevre ve biyolojik etkisini takip etmek, geri dönüşümü sağlayarak her türlü sosyolojik, ekonomik ve çevresel fayda yaratmak.
 • Suyun verimli kullanılması, su kaynaklarının varlığının kıymetli hazine olmasının gerçek anlamda paydaşlara yansıtılması, içselleştirilmesi ve bu bağlamda somut adımlar atılması. Bu anlamda farkındalık yaratacak etkenler, projeler geliştirmek ve desteklemek.
 • Enerji tüketimlerinde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek, ülkenin sahip olduğu enerji kaynaklarının avantaja çevirecek projelere öncülük etmek.
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere bağlı oluşturduğumuz çerçevede sağlık,güvenlik,gıda,insan hakları, veri ve bilgi güvenliği,adil yaklaşım,fırsat eşitliği,yerel halkın desteklenmesi kapsamında; -çalışanların refahını yükseltmek, kendilerini geliştirecek ortam sağlamak, -kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği, kadın istihdamını artırmak, -çalışanlar arasında ayrım gözetmeksizin çalışmak (din,dil,ırk,mezhep,renk,cinsiyet,medeni hal,siyasi düşünce,yaş,fiziksel engel vb.)
 • Farklı görüş ve düşünceye sahip kişilerle çatışmaya girmeksizin güven ve etik ilkelerine iş güvenliği,mutluluğu,ortamı,huzuru,konforu için gerekli önlemleri alır ve destekleriz.
 • İş ilişkisinde olduğumuz tedarikçi seçiminde sürdürülebilir tedarikçilere öncelik vermeyi, bölgesel yakınlıkların olmasına, faaliyet alanı çevresinin ve yöre halkının kalkınmasına öncelik vermeyi ve sosyo-ekonomik olarak değer kazandırıcı faaliyetleri sağlıyoruz.
 • Misafirlerimizden gelen her geri bildirim bizim için çok değerlidir. Aldığımız geri bildirimi kendimizi değiştirmek, geliştirmek ve gerekirse telafi edebilmek için fırsat olarak değerlendiririz.
 • Misafirlerinizin her türlü isteklerini,şeffaf,erişilebilir,tarafsız,değerlendirme yaparken bilgi bütünlüğü ve gizlilik seviyesinde, misafir odaklı, açık ve net, yeterliliği ölçülmüş ve geri dönüşü empati yönü gelişmiş bir tarz ile ortaya koymaktayız. Ekip ruhunun varlığını, eş zamanlı ve açık bilgiyi benimsiyoruz
 • Misafir ve çalışanlarımızın bilgi güvenliğini sağlamak için her türlü teknik, sosyal ve kültürel gerekliliklerini yerine getiririz.
 • ROYAL ATLANTİS markasının varlığını hissetmek, markanın en uygun şekilde kullanılmasına hizmet sağlamak için tüm dinamiklere paralel olarak yasa koruyucunun normlarına uyarak gerekli hassasiyetleri gösterip tüm iç ve dış iletişimlerimizi en güçlü şekilde yürütmeyi hedefleriz.

Sürdürülebilir politikamız kapsamında verdiğimiz hizmetleri sürekli güncel tutar, iyileştirmeler yapar ve sonuçlarını takip ederiz.

Bu hedefle her türlü yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri veriri, gelişim olanakları sağlarız.

Emine SAK

Genel Müdür